Aktualności

18 maja 2018

RODO - klauzula informacyjna dla klientów

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym w jaki sposób Twoje dane osobowe będą wykorzystane jest spółka Nelro Data S.A w restrukturyzacji z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Kresowej 1 ( 41-200 ); Centrala Spółki w Warszawie przy ulicy Szyszkowe 43, 02-285 (dalej Nelro Data, Spółka) operator internetowej platformy handlowej ND CONNECT, sklepu internetowego ND Sklep oraz programu partnerskiego Connect Club.

Skąd posiadamy Twoje dane i jak długo będziemy je przechowywać?

Otrzymaliśmy je od Ciebie kiedy przystąpiłeś do rejestracji w naszym systemie sprzedażowym dla partnerów ND CONNECT, w sklepie internetowym ND Sklep lub programie partnerskim Connect Club, a także gdy kontaktowałeś się z nami, wysyłałeś zapytania, podpisywałeś z nami umowę o współpracy.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz maksymalnie 10 lat  po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, szczególnie prawa podatkowego i rachunkowego. W celach marketingowych oraz w przypadku programów lojalnościowych tylko przez okres trwania umowy lub do zakończenia akcji promocyjnych.

Podstawa prawna i cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Nelro Data?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania zawartej z Tobą umowy, między innymi do świadczenia usług sprzedaży drogą elektroniczną. Dodatkowo w celu przesłania ofert, reklamacji czy zapytań, które do nas kierujesz.

Kolejnym ważnym aspektem są przepisy prawa, które wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Jeśli chcesz, możemy przetwarzać Twoje dane przy organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Tak, jeśli chcesz zawrzeć z nami umowę i podjąć współpracę.

Jakie masz uprawnienia wobec Nelro Data w zakresie przetwarzania danych?

Twoim prawem wynikającym z RODO jest prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ( w formie mailowej pod adresem mailowym iod@nelrodata.eu).

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Nelro Data do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w skrócie GIODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jak się z nami kontaktować?

Napisz do nas na adres pocztowy:

Inspektor Ochrony Danych

Nelro Data S.A w restrukturyzacji

ul Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa

lub na adres mailowy  iod@nelrodata.eu

25 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych - RODO.
W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędne informacje.
Znajdziesz je na tej stronie.
Dowiesz się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz prawa.